Bewakingsdiensten dienen stakingsaanzegging in

De vakbonden van de bewakingssector hebben een stakingsaanzegging ingediend. Ze willen zo druk zetten op de onderhandelingen over werk- en loonvoorwaarden in de sector.

jvangeyte

De besprekingen tussen vakbonden en werkgevers over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst sprongen maandag nog af. Daarop diende de vakbond een stakingsaanzegging in. Hij slaat vooral op bedrijven als G4S, Securitas, Cobelguard en Seris. Deze aanzegging dekt de acties en stakingen die in de volgende dagen en weken eventueel georganiseerd worden bij de klanten van de bewakingsondernemingen.

Volgens de vakbonden zit er te weinig vooruitgang in de besprekingen over de koopkracht, het statuut arbeiders-bedienden, de verplaatsingsvergoeding, de loonclassificatie, de sociale voordelen (onder meer bij tijdelijke werkloosheid), de tweede pensioenpijler, de professionele vorming en de brugpensioenen.

JVG