Bouwvakkers krijgen 0,3% opslag

De lonen voor de 180.000 arbeiders in de bouwsector stijgen op 1 januari 2012 met 0,3%. Dat zijn vakbonden en werkgevers overeengekomen.

jvangeyte

Het akoord slaat op de jaren 2011 en 2012 en geldt voor de 26.000 bouwbedrijven in ons land. Het vult de ruimte in die de regering toelaat voor loonsverhogingen.

Naast de loonsverhoging komt er een aanpassing aan de mobiliteitsvergoeding.

Ook werd overeengekomen dat het Fonds voor Bestaanszekerheid zijn tekorten moet wegwerken. In dat opzicht moet er onderzocht worden of er excessen bestaan of oneigenlijk gebruik van de stelsels van bestaanszekerheid.

JVG