PS blijft gaan voor Leterme III zonder staatshervorming

Vice-premier Laurette Onkelinx van de PS pleit ervoor om de ontslagnemende regering Leterme meer armslag te geven. "Een akkoord is nog altijd een ideale situatie, maar als dat niet lukt...", aldus Onkelinx. De Franstalige socialisten doen wel hun best om een akkoord zo moeilijk mogelijk te maken. Dat blijkt uit een kranteninterview met Kis Van den Heuvel die voor CD&V onderhandelde over de nota van Wouter Beke.

ghouben

"Het voorstel van Wouter Beke is helemaal niet te Vlaams", zegt Van den Heuvel, die in het Vlaams parlement zetelt, vandaag in een krant van de Corelio-groep. Op hetzelfde ogenblik pleit Laurette Onkelinx ervoor om bij het uitblijven van een akkoord voor de regering in lopende zaken een vertrouwensstemming te vragen in het parlement.

"De regering in lopende zaken werkt en doet dat goed. Maar een formule met het vertrouwen van het parlement zou beter en democratischer zijn. De volgende koninklijke gezant moet daarover duidelijkheid brengen", aldus Onkelinx in een krant van de Persgroep.

Onkelinx is tevreden dat de N-VA nu ook over sociaal-economische dossiers wil spreken en niet alleen over het institutionele. Ze wil alvast de alternatieve financiering van de sociale zekerheid bespreken en daarbij is volgens haar een "algemene sociale bijdrage" het beste instrument.

Haaks

Hieruit blijkt nog maar eens dat de ambities van Franstaligen en Nederlandstaligen totaal tegengesteld zijn. Di Rupo heeft zoals bekend het luik over de financieringswet in het voorstel van onderhandelaar Wouter Beke afgewezen. Koen Van den Heuvel snapt dat totaal niet: "Dat Di Rupo, nog voor het rapport is ingediend, zo'n koude brief schrijft, dat kan er bij mij niet in. Hij vindt de nota van Beke zelfs geen basis om te onderhandelen!"

En dat is volgens de CD&V'er niet terecht. "Voor Vlaanderen is meer fiscale autonomie zeer belangrijk. Wij vragen 14 miljard euro, de PS wil 7 miljard geven. In de nota staat een voorstel voor 10,5 miljard. Dat is toch een compromis? Er is ook discussie over de techniek die we kunnen gebruiken. Wel, in de nota van Beke staan beide technieken evenwaardig naast elkaar. En voor het solidariteitsmechanisme hebben we de methode van de PS overgehouden".

Meer over Koen Van den Heuvel