Vijf hectaren zonnepanelen in oude groeve Francart

De firma Gielen uit Kortessem heeft een aanvraag ingediend om 5 hectaren zonnepanelen te plaatsen in de groeve ‘Francart’ op Nieuw-Tongeren. Volgens Leefmilieu Tongeren maakt dit een goed uitgekiende recreatieve invulling onmogelijk.

“Sinds de jaren zeventig voorziet het gewestplan een recreatieve eindbestemming voor deze site”, zegt voorzitter Paul Denis van Leefmilieu Tongeren.

“Dit werd bevestigd in het recent goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. We vinden het wel goed dat er hiermee een einde komt aan het storten van afval. Maar zonnepanelen zijn eerder prima op daken van gebouwen. In hoofdgebruik beletten ze op die locatie een goed uitgekiende invulling van een gebied dat bestemd is voor recreatie.”

30.000 panelen

Tot vorige vrijdag lagen de plannen ter inzage op de dienst Ruimtelijke Ordening. De 30.000 panelen zouden voldoende stroom opwekken voor 1.650 gezinnen. Rondom komt een groenstrook van 10 meter. Binnenin en aan de rand van het domein is een circuit van grindwegen voorzien voor recreatief fietsen en wandelen.

Verder wordt ook gedacht aan een bezoekerscentrum en oplaadpunt voor elektrische fietsen. Het ‘grasonderhoud’ tussen de zonnepanelen zou gebeuren door schapen.

“Met recreatie heeft deze vergunningsaanvraag weinig te maken. Wel met een industriële manier van energiewinning”, vervolgt Paul Denis.

“Door de uitbouw van 5 hectaren zonnepanelen blijft van de totale oppervlakte van 12 hectaren nauwelijks iets over voor een waardevolle recreatieve invulling. Plaatsing van zonnecellen als hoofdbestemming gaat op dit type van terreinbestemming te ver. Energieproductie is geen recreatieve bezigheid. Er is voldoende geschikte dakoppervlakte in Tongeren om fotovoltaïsche panelen te plaatsen.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio