"Webcamseks strafbaar maken"

Kamerlid Bert Schoofs (VB) wil personen die een minderjarige aansporen tot webcamseks bestraffen met drie jaar cel en 55.000 euro boete. Dat schrijft hij in een reeks voorstellen om seksueel misbruik van minderjarigen beter te beteugelen.

ssimons

Volgens Schoofs is het huidige strafbeleid tegen pedofielen “al jaren lang veel te laks”. Hij wil de voorstellen van de Kamercommissie Seksueel Misbruik in wetten gieten.

Schoofs heeft vastgesteld dat iemand die een minderjarige via het internet aanspoort om zich uit te kleden voor een webcam, maar moeilijk vervolgd kan worden. “Deskundigen zeggen mij dat je het begrip “aanranding van de eerbaarheid” al erg verregaand moet interpreteren om een vervolging te krijgen”, zo weet Schoofs. “Wie een minderjarige aanspoort om zich uit te kleden voor een webcam, raakt hem immers niet aan. En normaal gezien is er dan geen aanranding van de eerbaarheid”.

Met zijn wetsvoorstel wil Schoofs dit gat in de wet opvullen, zodat aansporing tot “webcamseks” ook strafbaar wordt. Wie voor de tweede keer veroordeeld wordt voor aansporing tot webcamseks, kan niet alleen een straf krijgen die twee keer zo hoog ligt (maximum 6 jaar dus), hij moet ze ook helemaal uitzitten.

Two strikes and you're out

Want... het VB wil verder het beginsel “two strikes and you’re out” in België toepassen. Dat leert dat je bij herhaling gewoon levenslang wordt opgesloten. In de VS voerde president Bill Clinton dit in, maar het ging dan wel om drie veroordelingen.

* Schoofs wil nu dat wie voor de tweede keer veroordeeld wordt voor verkrachting van een minderjarige levenslang wordt opgesloten.

* Bovendien moeten mensen die voor de tweede keer veroordeeld worden voor een verkrachting van een minderjarige, voor een seksuele aanranding van een minderjarige, voor aansporing tot webcamseks, of voor een moord op een minderjarige hun straf volledig en zonder onderbreking uitzitten. Geen voorwaardelijke invrijheidsstelling, geen penitentiair verlof dus. Dat is momenteel niet het geval, ook niet bij een levenslange celstraf.

* Wie minderjarigen seksueel misbruikt, moét na het uitzitten van zijn straf verplicht ter beschikking worden gesteld. Dat betekent dat hij na zijn volledige straf nog eens 15 jaar extra kan opgesloten worden door de strafuitvoeringsrechtbank.

* Seksuele delinquenten die vroeger vrij willen (en kunnen) komen, moeten een behandeling volgen. Dit moet gelden voor àlle seksuele criminelen, ook als de slachtoffers meerderjarig zijn.

Megan's Law

Schoofs wil ook “Megan’s Law” invoeren: “In de VS hebben de meeste staten openbare registers waar iedereen kan nagaan waar een pedofiel in zijn buurt woont. Soms staan de lijsten met foto en al op het internet. Zo ver wil ik niet gaan, ik ben voor een “light versie” hiervan”. Wat houdt die in?

* Vrijgekomen pedofielen zullen zich op het politiecommissariaat van hun nieuw adres moeten melden. Anders kunnen ze drie jaar en 11.000 euro boete krijgen.

* Buurtbewoners kunnen bij de politie opvragen of er een pedofiel in hun omgeving of in de nabijheid van de school van hun kinderen woont. "De politie moet daar op antwoorden, maar ze mag geen adressen geven om wraakacties te voorkomen". De rechter zal ook een woonverbod kunnen opleggen.

Tenslotte wil Schoofs dat minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik tot vijftig jaar nadat ze meerderjarig zijn geworden de tijd hebben om een klacht in te dienen bij het gerecht. Justitie heeft dan nog eens vijftig jaar extra om de dader voor de strafrechter te brengen.

Meer over de voorstellen van de Kamercommissie Seksueel Misbruik, waarop Schoofs steunt, vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto Photonews