Sporen verloren gegaan door teveel volk op vindplaats lijk Annick Van Uytsel

Er was te veel volk op de plaats waar het lijk van Annick Van Uytsel werd gevonden. Gevolg is dat veel sporen verloren zijn gaan. Dat staat te lezen in het rapport van het Comité P over de zaak-Van Uytsel.

ssimons

In het rapport (lees: blunderboek) over het onderzoek naar het onderzoek in de zaak Annick Van Uytsel zijn nogal wat elementen aan het licht gekomen die voor verbetering vatbaar zijn. Een ervan is de kwaliteit van de afstapping.

Concreet wil dat zeggen dat er te veel volk is toegelaten op de plaats waar het lichaam van Annick Van Uytsel werd gevonden - het lijk van Annick werd op 3 mei 2007 uit het Albertkanaal in Lummen gehaald. Op die manier zijn belangrijke sporen platgelopen en dus verloren gegaan.

Wie stuurt minister wandelen?

Vanuit justitiële kant is het voorstel nu geopperd om iedereen te verbieden om het gebied rond de plaats van een misdaad te betreden. Behalve dan de leden van het gerechtelijke labo. Het blijft evenwel onduidelijk hoe algemene instructies moeten worden afgedwongen op het terrein. Wie moet een burgemeester of de minister van Binnenlandse Zaken wegsturen indien hij of zij zich ter plaatse komt vergewissen van de toestand?

TG