Aartsbisschop Napels verbiedt kerkelijke begrafenis voor maffiosi

Kardinaal Crescenzio Sepe, de aartsbisschop van Napels, heeft de priesters van zijn aartsbisdom een brief geschreven waarin hij verbiedt om leden van de maffia kerkelijk te begraven.

ssimons

Maffiosi mogen in zijn kerken al evenmin getuigen zijn bij doopsels, vormsels of huwelijken. Sepe schrijft dat leden van de maffia zich goed ervan bewust moeten zijn dat ze na hun dood geen kerkelijke begrafenis zullen krijgen.

Isoleren

Avvenire, het dagblad van de Italiaanse bisschoppen, juicht de maatregel toe. Volgens het blad helpt deze sanctie om maffiosi te isoleren, terwijl ze vroeger door omgeving ondanks hun misdaden soms nog als goede christenen werden beschouwd.

Foto Photonews