"Rechtbanken verzuipen in het papier"

De Vlaamse arbeidsrechtbanken kreunen onder een verhoogde werklast. Oorzaak is de overheveling van de collectieve schuldenregeling van de rechtbanken van eerste aanleg naar de arbeidsrechtbanken.

ibroeksteeg

Het is de voorzitter van de Gentse arbeidsrechtbank, Marc Windey, die aan de alarmbel trekt. "Mijn medewerkers zitten soms hele dagen enveloppes te openen. Of documenten samen te nieten. Of dossiers te klasseren. Als ik een vonnis wil uitspreken, moet ik mijn mensen eerst vragen wanneer ze eens de tijd zullen vinden om dat te versturen", zegt Windey in een Corelio-krant.

In 2007 kreeg de arbeidsrechtbank in Gent af te rekenen met 4.000 gerechtsbrieven en aangetekende brieven. Vorig jaar waren dat er 54.000. Dat is het gevolg van de overheveling van de collectieve schuldenregeling, dossiers van mensen en gezinnen met zware financiële problemen.

Collectieve schuldenregeling

Bij de andere arbeidsrechtbanken blijkt eenzelfde evolutie merkbaar. "Vroeger hadden we in totaal gemiddeld zo'n drieduizend dossiers per jaar. Sinds de collectieve schuldenregeling naar ons is overgeheveld, hebben we jaarlijks al minstens drieduizend dossiers van collectieve schuldenregeling alleen", luidt het in Dendermonde.

In Antwerpen klinkt het dat "de duizenden dossiers ook elk jaar exponentieel toenemen."

Beeld: Photonews