Directrice Sint Jozef in Hoevenzavel neemt ontslag

Christa Raes, directrice van basisschool Sint Jozef in Hoevenzavel, heeft ontslag genomen. Zelf wil ze daar niet veel over kwijt, maar volgens de leerkrachten ligt het aanhoudende geschil met het schoolbestuur aan de basis van haar ontslag. Jos Seré, voorzitter van het schoolbestuur, zegt dat het conflict daar niets mee te maken heeft.

bart bijnens

Onlangs zette scholengemeenschap De Speling basisschool Sint Jozef uit de scholengroep. "Omdat de school haar lidgeld niet betaalt", luidde het. Maar het conflict met het schoolbestuur van Sint Jozef zat dieper. Seré vindt dat op een verkeerde manier met geld wordt omgesprongen en wil volledige inzage in het financiële beleid van De Speling. Door de uitsluiting van Sint Jozef uit de scholengroep, laait ook het conflict tussen het schoolbestuur en de directie en de leerkrachten op. "De school draait al mank sinds het nieuwe bestuur aan de macht is", zegt één van de leerkrachten. "De voorzitter moeit zich met alles, zelfs met pedagogische taken, terwijl hij hiervoor geen kwalificaties heeft. Door zijn toedoen zijn we uit De Speling gezet en verliezen we uren die noodzakelijk zijn om kansarme kinderen te kunnen bijsturen. De ziel is uit de school gehaald. Christa is zodanig gepest dat ze verkiest haar ontslag in te dienen. En dat is begrijpelijk maar we betreuren het allemaal." Jos Seré ontkent dat het schoolbestuur zich moeit met de pedagogische taken. "Ik vind het jammer dat het ontslag van Christa Raes wordt aangegrepen om het bestaande conflict te voeden. We hebben al drie jaar op rij haar benoeming als directrice aangeboden. Maar telkens heeft ze haar beslissing uitgesteld. We respecteren dat. We zijn nochtans tevreden over haar werk en vinden het jammer dat ze de problemen ontvlucht in plaats van aan oplossingen te werken." CN


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio