Toelage voor wie niet kan aangesloten worden op riolering Maaseik

Inwoners die niet kunnen aansluiten op de riolering, krijgen van de stad Maaseik 40 euro per jaar.

jacky Stijven

"Wie in aanmerking wil komen, moet een aanvraag indienen uiterlijk vóór 31 oktober 2011, met de nodige bewijsstukken", zegt bevoegd schepen Yvonne Van Dooren.

Sinds de invoering van de integrale waterfactuur betaalt elke abonnee niet alleen voor het drinkwater dat hij verbruikt, maar ook voor de afvoer en de zuivering. "Zelfs als ze niet op de riolering zijn aangesloten, en dat is oneerlijk", zegt schepen Van Dooren. "Met de toelage willen we het aangerekende bedrag op de integrale waterfactuur compenseren."

Meer info en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op www.maaseik.be. Het formulier kan eveneens aangevraagd worden via het gratis infonummer van de stad Maaseik, 0800/20 560.

Jacky Stijven


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio