Siegfried Bracke krijgt ongelijk voor klacht tegen Humo

De Raad voor de Journalistiek heeft de klacht van Siegfried Bracke tegen Humo ongegrond verklaard. Het N-VA-Kamerlid vindt dat het weekblad hem reputatieschade heeft toegebracht, maar de Raad is het daar niet mee eens.

ikerremans

Aanleiding voor de klacht was een artikel in het weekblad over zijn verleden als columnschrijver - onder pseudoniem - voor het SP-ledenblad Doén. Humo citeerde een anonieme bron die liet uitschijnen dat Bracke daar zwart geld voor kreeg.

De gewezen VRT-journalist bevestigde dat hij de columns schreef, maar dat deed hij naar eigen zeggen gratis. Het zat de N-VA'er ook hoog dat hij geen kans op wederwoord kreeg. "Een deontologische fout", vond Bracke.

Geen beroepsethische fout

De Raad voor Journalistiek is van oordeel "dat het artikel van 21 januari 2011 moet ingeschreven worden in een polemiek over een publieke figuur, waarbij vrijwel dagelijks nieuwe onthullingen en ontkenningen verschenen". De Raad meent "dat het beter ware geweest als Humo de klager voor de publicatie van het artikel had gecontacteerd om hem een reactie te vragen, wat door Humo trouwens wordt erkend".

In het kader van de controverse over de klager, meent de Raad tot slot "dat dit tekort niet als een beroepsethische fout kan worden beschouwd, temeer daar Humo het standpunt van klager op zijn website heeft geplaatst zodra die heeft gereageerd". De Raad besluit dan ook dat de klacht ongegrond is.