WDP trekt winstverwachting op

De beursgenoteerde vastgoedbevak WDP, die zich toelegt op investeringen in magazijnen, heeft in het eerste kwartaal een netto courante winst van 9,7 miljoen euro geboekt. Dat is 8% meer dan in dezelfde periode van 2010. Voor het hele jaar gaat WDP uit van een netto courante winst van 42,5 miljoen euro. Voordien lag de verwachting op 41 miljoen euro.

jvangeyte

Het optrekken van de winstverwachting is het gevolg van de uitbreiding van de activiteiten. WDP nam recentelijk een deel van de portefeuille van Wereldhave in Nederland over. Het ging om zes logistieke panden, waarvan er er vijf zijn verhuurd aan DHL en een aan Iron Mountain.

Eind maart - voor de deal met Wereldhave - beheerde WDP reeds een portefeuille vastgoed met een waarde van 822,5 miljoen euro. Werd daar ook de waarde van de zonnepanelen op de daken bijgeteld, dan steeg ze tot 888,1 miljoen euro.

De bezettingsgraad van de gebouwen bedroeg tot 95,1%. En dat zal de komende maanden weinig veranderen. Slechts voor 2,7% van de portefeuille komen huurcontracten op vervaldatum.

De intrinsieke waarde van het aandeel WDP werd eind maart op 33,13 euro berekend.

JVG