Lieselot De Clercq schuldig aan babymoord met voorbedachte rade

Het hof van assisen in Brugge heeft Lieselot De Clercq schuldig bevonden aan kindermoord met voorbedachte rade. Na ruim vijf uur beraadslagen werd geantwoord op de twee schuldvragen.

ibroeksteeg

Lieselot De Clercq bracht in de nacht van 21 op 22 augustus 2008 een meisje ter wereld dat ze achterliet in een emmer van het flatgebouw in Oostende waar ze met haar vriend verbleef. Het dochtertje kwam door verstikking om het leven.

De advocaten van de vrouw hamerden tijdens het proces op het fenomeen van de zwangerschapsontkenning. Ze vonden daarvoor steun in de getuigenissen van de wetsdokters, maar de gerechtspsychiaters en de openbaar aanklager wezen die theorie naar de prullenmand.

De raadslui erkenden donderdagmorgen dat de beschuldigde een kindermoord had gepleegd, maar vroegen de vrijspraak voor de voorbedachtheid.

Motief

Het motief om te doden was volgens het arrest de goedlopende relatie met haar nieuwe vriend waar de baby geen plaats in had. Ze heeft de bevalling bewust verborgen gehouden door naar de kelder te gaan waar ze zich in alle stilte van de baby kon ontdoen. Van een paniekreactie of impulsieve daad was geen sprake, aldus het arrest.

Vrijdagmorgen wordt gepleit over de strafmaat.

Meer over Brugge