Wet minnelijke schikking op de valreep naar de Raad van State

De wet op de minnelijke schikking gaat nu toch naar de Raad van State. Dat heeft de Kamer beslist. Groen!, N-VA, VB, LDD, Ecolo en sp.a (kortom: de volledige huidige oppositie) hadden hierom gevraagd en ze waren met voldoende om het te kunnen afdwingen.

ibroeksteeg

Door de nieuwe wet wordt minnelijke schikking voor alle misdrijven mogelijk, behalve voor feiten die voor assisen moeten komen. De nieuwe wet maakt de minnelijke schikking bovendien altijd mogelijk zolang er nog geen definitief arrest is. Nu kan minnelijke schikking alleen voor feiten waarop maximum 5 jaar cel staat en het kan slechts vooraleer het parket de zaak naar de rechter stuurt. De nieuwe wet bevatte een aantal fouten en die werden in de Senaat rechtgezet door een “reparatiewet.”

Die laatste "reparatiewet", die eerder al ook in de Kamercommissie Justitie was goedgekeurd, werd nu naar de Raad van State gestuurd vooraleer de voltallige Kamer erover stemt. Daardoor zal het nog wel enige tijd duren vooraleer die tekst echt wet wordt. De oppositie vond de wet een voorbeeld van klassenjustitie is en ze meende ook dat het parket niet zomaar kan tussenbeide komt in een lopende rechtszaak.

Meer over deze wet en haar "reparatiewet" vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Meer over Raad van State