Turtelboom: "Raad van State moet zelf schadevergoedingen kunnen opleggen"

Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) wil dat de Raad van State zelf schadevergoedingen aan burgers kan toekennen. Ze is tegen de idee van haar collega van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) om een "immuniteit" in de procedure in te voeren. In De Clerck's visie moet de procedure op een bepaald moment stoppen omdat het algemeen belang dat vereist. Turtelboom vindt dit "een terugkeer naar de negentiende eeuw: het maakt de burgers monddood."

ibroeksteeg

Dat zei ze zopas in de Kamer aan Koenraad Degroote (N-VA). Die had haar vragen gesteld naar aanleiding van het arrest van de Raad van State dat de werken aan de Antwerpse tramlijn naar het shopping center van Wijnegem stillegt. Turtelboom is de voogdijminister van de Raad van State. Ze gaf toe dat procedures voor de Raad van State momenteel te lang duren. "Vier jaar is te lang, maar de Nederlandstalige kamers zullen uiterlijk tegen juni 2012 hun achterstand hebben weggewerkt en de Franstalige kamers tegen juni 2014."

Niet wereldvreemd

Volgens Turtelboom is de Raad van State niét wereldvreemd. "De Raad kan alleen maar nagaan of de wetten correct zijn nageleefd. Als dat niet zo is, dan moet de Raad schorsen of vernietigen. De Raad kan niet - zoals een gewone rechtbank - zelf een afweging van het privébelang tegenover het algemeen belang maken. Misschien moet dat in de toekomst veranderen, maar nu kan het niet. Het parlement moet hierover beslissen."

De minister vindt dat de wet op de Raad van State gemoderniseerd kan worden. "De overheid die een foutje heeft gemaakt zou dat zelf snel moeten kunnen rechtzetten, zodat een enorme bouwwerf niet moet stilliggen door een klein technisch foutje. Bovendien moet de Raad van State zelf een schadevergoeding kunnen opleggen aan een overheid die in de fout gaat. Nu kan dat niet. Nu moet de burger nadat hij een arrest van de Raad van State kreeg nog eens naar de burgerlijke rechtbank om daar schadevergoeding te eisen. Tenslotte moet het misschien ook mogelijk zijn dat de Raad van State een "arbitrage" tussen overheid en burger organiseert. In dat geval zou de Raad tussen burger en overheid overleggen over een oplossing voor het geschil."

Tegen De Clerck

Turtelboom sprak zich flagrant uit tegen de idee van een "immuniteit", die justitieminister Stefaan De Clerck verdedigt. Volgens dat idee moet de procedure op een bepaald moment kunnen stoppen in het algemeen belang. De rechten van burgers moeten dan wijken voor die van de overheid. Turtelboom vindt dat dit een "tergukeer naar de negentiende eeuw zou zijn. Het zou de burgers monddood maken en dat kan niet de bedoeling zijn."

Wat De Clerck ervan vindt, vindt u hier.

JDW

Beeld: Photonews

Meer over Annemie Turtelboom