Michelle Martin kan geen nieuwe identiteit aannemen

Ondanks haar rol in één van de meest ophefmakende pedofiliezaken uit de Belgische geschiedenis en als ex-vrouw van Marc Dutroux, moet Michelle Martin na haar eventuele voorwaardelijke vrijlating niet meteen rekenen op een nieuwe identiteit.

ikerremans

Zo'n nieuwe identiteit is wettelijk enkel geregeld voor spijtoptanten, getuigen en politiemensen, zegt Stef De Decker van het Onderzoeksinstituut Strafrecht bij de K.U.Leuven.

Naamsverandering

Na vijftien jaar cel maakt de voormalige echtgenote van Dutroux voor het eerst kans om vrij te komen. Maar waar kan iemand als Martin heen? Als de rechtbank haar in staat acht om weer deel uit te maken van de gemeenschap, kunnen gemeenten zich niet verzetten tegen haar komst.

Ook onze buurlanden kunnen in principe niet weigeren, al kunnen haar voorwaarden natuurlijk bepalen dat ze niet naar het buitenland mag.

Bovendien is haar straf niet voorbij. Martin zou dus bereikbaar moeten blijven voor het gerecht en mogelijk op gezette tijdstippen zelf contact moeten opnemen. Onderduiken zit er dus niet in, maar ook op een nieuwe identiteit of een huis van de staat moet ze niet rekenen. Zo'n wettelijke bepaling bestaat niet voor veroordeelden, aldus nog De Decker.

Rest nog de klassieke weg van een naamsverandering, waarop heel wat mensen met de naam Dutroux in de jaren '90 een beroep deden. Ook daaraan zijn echter strikte voorwaarden gekoppeld. En hoe dan ook blijft een naamsverandering "geen recht maar enkel een gunst", aldus de website van de FOD Justitie.

Meer over Marc Dutroux