De Clerck neemt akte van beslissing over vrijlating Michelle Martin

Ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck neemt akte van het uitvoerig gemotiveerde beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank van Bergen over de mogelijke vrijlating van Michelle Martin. Hij wil voorlopig niet meer commentaar kwijt.

ikerremans

De Clerck wacht op de verdere analyse van het dossier door het parket-generaal van Bergen met het oog op eventueel cassatieberoep.

Minister De Clerck wijst erop dat de beslissing de verantwoordelijkheid is van de strafuitvoeringsrechtbank. Het is net door de zaak-Dutroux dat de bevoegdheid over de vervroegde invrijheidstelling niet langer bij de minister van Justitie ligt, maar bij een rechtbank. Hij wil dan ook nu geen commentaar kwijt bij de beslissing.

De Clerck wacht wel nog op de analyse van het dossier door het openbaar ministerie bij het parket van Bergen om eventueel cassatieberoep aan te tekenen tegen de beslissing. Hij merkt daarbij op dat die beroepsprocedure beperkt is tot een wettelijke analyse en dat het niet gaat om een opportuniteitsbeoordeling.