Klanten Apra krijgen meer tijd voor recuperatie geld

Klanten van Apra Leven krijgen nog tot 17 augustus 2011 om een beroep te doen op de staatswaarborg tot 100.000 euro als ze (een deel van) hun inlage willen recupereren.

jvangeyte

De Antwerpse verzekeringsmaatschappij Apra Leven werd begin maart stilgelegd. Alle vergunningen worden ingetrokken omdat het niet zeker was dat de maatschappij al haar verplichtingen nog zou kunnen nakomen. Betwiste transacties in Spanje liggen aan de basis.

Apra Leven telde zowat 3.700 klanten: 2.700 met een individuele levensverzekering en 1.000 met een groepsverzekering.

Mensen met een individuele verzekeringen moeten afwachten hoeveel geld ze nog kunnen krijgen van hun investering. Gelukkig voor hen zijn alle levensverzekeraars sinds 1 januari 2011 verplicht aangesloten bij het Bijzonder Beschermingsfonds van de overheid. Dat garandeert aan particulieren de uitbetalingen van rentes en kapitalen bij een faillissement tot 100.000 euro per persoon voor houders van verzekeringen met een minimaal gewaarborgde opbrengst. Daarmee zullen toch 99% van de verzekerden kunnen worden gered.

En ook voor mensen met een groepsverzekering is er wellicht een oplossing. De werkgevers die aangesloten waren bij Apra zullen de pensioenverplichtingen die in die groepsverzekeringen worden beheerd bij een andere pensioeninstelling moeten onderbrengen. Indien daarbij zou blijken dat er een tekort aan activa is om de pensioenverplichtingen volledig te dekken, dan is de werkgever verplicht om het tekort aan te zuiveren aangezien hij de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft om zijn pensioenbelofte na te komen.

Een deel van de verplichtingen van Apra Leven zal nu worden overgenomen door het Bijzonder Beschermingsfonds van de overheid. Dat kan bereikt worden op 02-574 78 40 of per mail op bijzonderbeschermingsfonds.thesaurie@minfin.fed.be.

De uitsterste datum voor een aanvraag voor terugbetaling was aanvankelijk op 19 mei gesteld, maar wordt nu verlengd tot 17 augustus.

JVG