Vormelingen al voor de 15de keer op bezinning in Hechtel-Eksel

De 33 vormelingen van de federatie Heers zijn onlangs op bezinningsweekend gegaan in het jeugd- en vakantiecentrum van Hechtel-Eksel. Iedereen volgde er catechese over de symbolen uit de vormselviering zoals de handoplegging en zalving met chrisma.

Frank Missotten

“We praten hierover omdat het zinloos is je vormsel te doen als je niet weet wat de symboliek van de viering betekent en als je niet gelooft dat je net als Jezus goed kan doen”, zegt Jo Paque van de jongerencatechese. “We trekken er twee dagen op uit omdat we ervaren hebben dat onze jongeren diepgaander en opener denken en spreken als ze niet gestoord kunnen worden door hun hobby en huiselijke beslommeringen. Ze durven ook meer over hun geloof praten als ze in een rustige omgeving tussen anderen zitten die hetzelfde doen.”

De tweedaagse in Hechtel-Eksel is stilaan een begrip geworden. “We zijn hier nu al voor de 15de keer op rij. De huidige leiding doet mee omdat ze het vroeger zelf als vormeling zo fantastisch vonden. Heel de jeugdraad helpt mee: catechisten van de jongerencatechese, monitoren van speelpleinwerking en KSJ en bestuursleden van jeugdhuis Hall 20. Het weekend van de vormelingen moet er gewoon zijn, letterlijk honderden inwoners van Heers hebben het al meegemaakt en vinden de voorbereiding op het vormsel niet af als je niet bent mee geweest.”

De vormselviering in Heers vindt plaats op zaterdag 28 mei om 15 uur in de Sint-Martinuskerk.

Frank Missotte


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio