'Clean' scheiden omwille van de gezondheid van je kind

Er is niets zo erg voor een kind als de scheiding van zijn of haar ouders. Zelfs als die harmonieus verloopt, is het moeilijk voor een kind, maar als het uitloopt op een vechtscheiding, kan die traumatische ervaring kinderen levenslang achtervolgen. 'Clean' scheiden en je kind er zo min mogelijk in betrekken is dus de boodschap. Maar hoe doe je dat?

ibroeksteeg

Eén derde van alle scheidingen gaat gepaard met problemen die de kinderen levenslang blijven achtervolgen, maar als ze in scheiding liggen vergeten de ouders door hun eigen problemen vaak op hun kinderen te letten.

De emotionele pijn die kinderen bij een scheiding voelen, is veel groter dan aanvankelijk werd aangenomen. De verbale conflicten en psychologische gevechten tussen het scheidend ouderpaar leidt bij dertig procent van hun kinderen tot problemen op het vlak van gedrag, leren, gevoel en het aangaan van relaties. Van de kinderen die niet uit gebroken gezinnen komen, heeft maar 15 procent last van dergelijke moeilijkheden.

Objectief blijven

Als het tot een scheiding komt, is het belangrijk de kinderen zoveel mogelijk buiten de conflictsituatie te houden, en de partner, wiens bloed je misschien kan drinken, niet in negatief daglicht te stellen bij je kind: het blijft toch zijn of haar vader of moeder. Kinderen mogen nooit het gevoel krijgen een keuze te moeten maken voor een van de ouders.

Ondanks dat het kind niet het naadje van de kous moet weten, is het belangrijk het kind wel duidelijk te maken dat papa en mama niet meer kunnen samenleven. Het kind moet serieus genomen worden, maar zo min mogelijk belast worden.

Beeld: Photonews

Niet te missen