Grootschalige controle aan De Ster: 80 jongeren naar kantoor

De politie van Sint-Niklaas hield het afgelopen weekend een grootschalige controle aan De Ster. Honderden jongeren werden aan een identiteitscontrole onderworpen.

jrosquin

Na de problemen met allochtone jongerengroepen, liet de politie zaterdag en zondag niets aan het toeval over. De gloednieuwe korpschef Johan De Paepe beloofde bij zijn aanstelling een einde te maken aan de overlast op het recreatiedomein, en ging daarbij heel doortastend te werk. Bussen van De Lijn die uit het Antwerpse kwamen werden aan het militair domein Westakkers onderschept, en naar een afgelegen voetbalveld in de bossen geloodst.

Paspoort tegen de borst

Daar moesten alle inzittenden uitstappen en werden ze gescheiden in twee kampen. Wie zijn paspoort bij had, moest het document tegen zijn borst houden en werd gefotografeerd.

Wie geen of geen geldig identiteitsbewijs kon voorleggen moest overstappen in een grote politiebus die hen afvoerde naar het commissariaat.

De passagiers die wel in orde waren, mochten na de controle opnieuw de bus op, die vervolgens een politie-escorte kreeg tot aan De Ster.

Hele weekend geen problemen

Deze procedure werd telkens van ’s ochtends tot ’s middags nauwgezet door tientallen politiemensen uitgevoerd.

De maatregelen waren drastisch, maar hadden wel als resultaat dat er een weekend lang geen problemen werden gemeld op De Ster.

80 jongeren naar politiekantoor

Er werden in totaal 457 personen gecontroleerd. Daarvan werden er tachtig opgehouden en overgebracht naar het politiekantoor. Op De Ster zelf werd achttien bezoekers gevraagd om het domein te verlaten.

Bert Foubert

Foto: Wim Hendrix

Meer over Sint-Niklaas