Limburgse hogescholen in trek voor studenten verpleegkunde

Studenten verpleegkunde kiezen vooral voor hogescholen in West-Vlaanderen en Limburg. In de twee provincies studeren verhoudingsgewijs bijna driemaal zoveel jongeren verpleegkunde dan in Vlaams-Brabant. Bovendien heeft Limburg veel meer studenten per ziekenhuisbed zodat veel verplegers tewerkgesteld kunnen worden in provincies met een tekort.

fvranckx

Limburg telt 0,27 studenten verpleegkunde per 100 inwoners. Het doet het daarmee iets "slechter" dan West-Vlaanderen (0,29 per 100 inwoners). Dat blijkt uit cijfers die vandaag gepubliceerd staan in een Coreliokrant.

Onze provincie heeft wel het meeste aantal studenten per ziekenhuisbed: 0,24 per bed. Elders in Vlaanderen bedraagt dat aantal maar 0,10 à 0,13 studenten per bed. Dat betekent dat veel verpleegkundigen "geëxporteerd" kunnen worden naar provincies als Antwerpen en Oost-Vlaanderen, waar grote tekorten zijn.

HBO5

Studenten verpleegkunde kunnen uit twee soorten opleidingen kiezen: de bachelors verpleegkunde (vroeger 'A1') van het Hoger Onderwijs, en de verpleegkundigen van het meer praktijkgerichte Hoger Beroepsonderwijs (vroeger 'A2'). Die laatste opleiding geef recht op een HBO5 (Hoger Beroepsonderwijs verpleegkunde)- en dus geen bachelordiploma.

Cijfers van Eleonora Holtzer, de Vlaamse ambassadeur zorgberoepen, tonen aan dat regio's met veel HBO5-studenten meer verplegers tellen dan streken met vooral bachelordiploma's verpleegkunde. Dat is onder meer het geval in Limburg.

Ter vergelijking: In Vlaams-Brabant en Brussel zijn 68 à 80 procent van de jongeren in het bezit van zo'n bachelordiploma en daar zijn er amper 0,06 tot 0,10 studenten verpleegkunde per 100 inwoners.

Salaris

De grote regionale verschillen hebben alleszins niets te maken met de lonen. In een salarisenquête van de KU Leuven en Vacature eindigen de verpleegkundigen met een gemiddeld brutosalaris van 2.027 euro namelijk nog net in de top van de startsalarissen voor bachelors, achter industriële wetenschappen (2.126 euro) en informatica (2.036 euro).

"Niemand misgunt de verpleegkundigen een verbetering van hun salaris. Maar men moet jongeren ook geen foute beelden inprenten. De startlonen van de bachelors verpleegkunde horen bij de beste van hun studieniveau", besluit Holtzer dan ook met het oog op de onderhandelingen over nieuwe cao's voor de witte sector.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio