Meer kankers bij homo's

Een uitgebreid onderzoek bij 120.000 mensen in Californië toont aan dat er meer homoseksuele mannen zijn die ooit kanker hebben gehad dan gemiddeld. Bij de lesbische vrouwen in dit onderzoek werd de hogere incidentie van kanker niet vastgesteld. Wel gaven lesbische vrouwen dubbel zo vaak aan dat ze in "redelijke tot slechte gezondheid" waren.

ghouben

Dit betekent niet automatisch dat homo's een groter risico lopen. Het onderzoek - een combinatie van drie peilingen - spitst zich toe op het verleden. Dat er bij de homo's meer mannen zijn die ooit kanker hebben gehad, zou te wijten kunnen zijn aan hun betere overlevingskansen.

De aard van het onderzoek sluit overleden kankerpatiënten of mensen die te ziek zijn om deel te nemen uit. Wel is het zo dat bij homoseksuele mannen de kanker gemiddeld 10 jaar vroeger vastgesteld werd vergeleken met heteroseksuele mannen.

Humaan papillomavrus

Volgens Ulrike Boehmer van de Boston University School of Public Health is er meer onderzoek nodig om de reden te bepalen van het grotere aantal kankergevallen bij homo's. Onderzoeker Jason Warriner van de Terrence Higgins Trust zegt hierover op de BBC dat het aidsvirus en anale kanker mogelijke verklaringen zijn. "We weten dat het hiv sommige types van kanker kan veroorzaken en dat homoseksuele manen een groter risico lopen op een hiv-besmetting dan heteroseksuelen. Een ander factor is het humaan papillomavrus dat kan leiden tot anale kanker bij homo's".

Jason Warriner zegt dat recent bekend gemaakte cijfers over orale en anale kanker de wetenschappelijke wereld aan het denken zetten om de vaccinatiecampagne tegen het papillomavrus uit te breiden naar jonge mannen. Momenteel zijn enkel de jonge meisjes de doelgroep.

Minderheidsstress

Ook andere onderzoekers wijzen op de verschillen in gezondheid als gevolg van de seksuele oriëntatie. Zo is het aantal rokers onder homo's en lesbiennes hoger dan gemiddeld.

Voor het feit dat lesbische vrouwen, volgens dit onderzoek, vaker dan heteroseksuele dames, zeggen in "redelijke tot slechte gezondheid" te verkeren, wordt volgens Ulrike Boehmer vaak verwezen naar "minderheidsstress". Hun fysieke en psychische gezondheid zou negatief beïnvloed worden door discriminatie, vooroordelen en zelfs geweld.

(Foto: Photonews)