N-VA wil minimumdienst bij stakingen cipiers

De N-VA-Senatoren Karl Vanlouwe en Inge Faes hebben een wetsvoorstel ingediend om bij stakingen in de gevangenissen een minimumdienst in te voeren. Cipiers die zich daar niet aan houden, kunnen zelf voor een maand achter de tralies belanden. Of ze kunnen een boete oplopen tot 55.000 euro.

ghouben

De senatoren willen door hun voorstel stakingen zoals deze in de bajes van Antwerpen voorkomen. Ze stellen vast dat vorig jaar liefst 122 dagen werd gestaakt in 26 van de 34 Belgische gevangenissen. Door die acties moesten 6.099 politiemensen worden ingezet om de orde in de gevangenissen te handhaven. De politie kan hierdoor niet bezig zijn met haar eigen werk. Bovendien verhit de aanwezigheid van agenten de gemoederen bij de gedetineerden en zijn politiemensen ook niet opgeleid om gedetineerden te begeleiden.

Vanlouwe en Faes willen daarom een regeling zoals die bestaat voor de politie zelf. Stakingen moeten op voorhand worden aangekondigd en er moet overleg vooraf zijn. Ook moet de minister van Justitie cipiers kunnen opvorderen om hun werk voort te zetten. Cipiers én vakbondsleiders die deze bevelen niet opvolgen kunnen tot een maand cel en 55.000 euro boete krijgen.

In Europa heeft de helft van de landen zo’n verplichte minimumdienst, in de andere helft mag het gevangenispersoneel gewoon niet staken. De Belgische situatie is dus uitzonderlijk. Binnen de regering zijn vooral de christendemocratische vakbondsministers (Inge Vervotte, Steven Van Ackere) tegen zo’n minimumdienst. Minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom (Open Vld), is voor.

België werd al een aantal keren bekritiseerd door de Europese Mensenrechtencommissaris en door het EPT (het Europees Antifoltercomité) omdat het geen minimumdienst in de gevangenissen heeft. De zaak wordt dringend omdat de auditeur van de Raad van State in een advies heeft verklaard dat de lokale politiekorpsen niet verplicht kunnen worden om politiemensen ter beschikking te stellen voor ordehandhaving in de gevangenissen bij stakingen. Als de Raad dit volgt, dan is er bij stakingen niemand meer om de gevangenen nog te bewaken en te begeleiden.

Meer over de problematiek van de minimumdienst vindt U op de

JDW

(Foto: Photonews)