Vlaams geld voor Bilzense natuurwerkers

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 keurde de Vlaamse Overheid het aantal MiNa (Milieu Natuur)-werkers goed dat de stad Bilzen voor 2011 aanvroeg alsook de planning van de uit te voeren werken.

jdriessen

Het gaat om vier voltijdse medewerkers voor het thema natuur en twee voor het thema water. Onder het thema natuur vallen o.a. activiteiten als ecologisch maaibeheer, bosonderhoud, knotten en het onderhoud van parken en kerkhoven. Bij het thema water ligt de nadruk op mechanisch onkruidbeheer. De MiNa-werkers voeren de milieutechnische opdrachten uit via Natuur- en Landschapsbeheer Limburg vzw.

Het stadsbestuur werkt samen met dit bedrijf omdat beiden groot belang hechten aan het optimale onderhoud van het milieu én aan sociale tewerkstelling. Door de samenwerkingsovereenkomst ontvangt de stad Bilzen een toelage van de Vlaamse Overheid die circa 12.500 euro per medewerker bedraagt.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio