Schadedossiers: De Padt wil provincies extra bemannen

Bij de provinciale diensten moeten nog steeds 4.733 schadedossiers, die werden ingediend bij het rampenfonds, verwerkt worden. Dat blijkt uit cijfers die senator Guido De Padt (Open Vld) opvroeg bij partijgenote Annemie Turtelboom, de uittredende minister van Binnenlandse Zaken.

kscherpenberg

2.232 dossiers dateren zelfs nog van 2009. De schadedossiers die betrekking hebben op de watersnood van november vorig jaar zullen dus nog lange tijd onbehandeld blijven. In de provincies Oost- en West-Vlaanderen (856 en 303) is die stapel het grootst.

De provincies Oost-Vlaanderen (1.057) en Limburg (625) hebben de grootste achterstand voor 2009.

De Padt wil dat de provincies extra krachten krijgen om de achterstand weg te werken. Die kunnen geleverd worden door andere departementen en diensten.

"Het is aan de regering om te bepalen welke mensen daarvoor in aanmerking komen. Een flexibele inzet van personeel daar waar de noden het hoogst zijn, geeft blijk van een modern management. De overheid kan dit zeker gebruiken als ze een hoge kwalitatieve dienstverlening wil leveren aan de burger", aldus de liberaal.

Meer over het beleid tegen overstromingen vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

Beeld: PhotoNews

Meer over Guido De Padt