Zuid-Limburgse Wateroverlast en erosiebestrijding voorbeeld voor heel Vlaanderen

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur & Cultuur heeft vrijdag een werkbezoek gebracht aan de Watering van Sint-Truiden. Voor 2011 is 950.000 euro vrijgemaakt voor lokale projecten tegen erosiebestrijding.

Jozef Croughs

Zij was vol lof hoe het samenwerkingsakkoord tussen De Watering Sint-Truiden en acht steden en gemeenten die vandaag deel uitmaken van het samenwerkingsverband ?Land & Water' functioneren. Het is een schoolvoorbeeld hoe de erosiebestrijding grensoverschrijdend moet worden aangepakt aldus de minister.

Het team van Karel Vandaele kwam in 2002 in actie en is een van de pioniers in de bestrijding van erosiebestrijding in Vlaanderen. Vandaele is geograaf van opleiding en behaalde in 1997 een doctoraat in de wetenschappen met als specialisatie bodemerosie in Vlaanderen. Het Truiense model is intussen door 95 erosiegevoelige gemeenten in Vlaanderen is overgenomen.

De brongerichte aanpak van het waterbeheer met één of meer wachtbekkens en slibstroken kan dankzij en samenwerking van de diverse lokale actoren zoals eigenaars, landbouwers en gemeentebesturen. Een belangrijk element van deze brongerichte aanpak in deze heuvelachtige streek is de erosiebestrijding.

Eind jaren negentig zag de Watering Sint-Truiden in dat er initiatieven nodig waren om de vruchtbare teeltlaag zoveel mogelijk op de akkers te houden en in ieder geval op te vangen vóór ze in de dorpen en rioleringen terecht kwamen.

Jozef Croughs


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio