Kredietwaardigheid België niet omlaag

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor’s gaat op korte termijn de kredietwaardigheid van België niet verlagen.

jlenaerts

Reden zijn de goede, economische prestaties. Wat ook meespeelt zijn de onderhandelingen over de staatshervorming, waarin de overheveling van de sociaal-economische hefbomen opgenomen zijn. Dit is belangrijk voor de sanering van de overheidsfinanciën, het opkrikken van de werkgelegenheid en de hervorming van de pensioenen.

Het zeer gezaghebbende Standard & Poor’s is een bureau dat inschat in hoeverre een bedrijf of een overheid haar leningen correct kan aflossen. Hun beoordeling heeft meer invloed dan de rapporten van de OESO of het IMF. Half december dreigde het bureau ermee om in juni de Belgische kredietwaardigheid te verlagen als er geen regering zou zijn. Dit zou zware financiële gevolgen hebben. Hoe lager de beoordeling, hoe hoger de rente. De staatsschuld wordt dan duurder, de begrotingsaanpak moeilijker en de sanering zwaarder.

ED