Herlees de chatsessie met gouverneur Reynders: De kracht van een CO2 neutraal label

Tegen 2020, in 10 jaar tijd, een CO2 neutrale regio worden, is de ambitie van onze provincie. Hiermee wil Limburg beter doen dan Europa dat de doelstelling heeft om tegen 2020 de CO2 uitstoot met 20 procent te verminderen ten opzicht van 1990.

fvranckx

Gouverneur Reynders lichtte vanmiddag zijn standpunt toe in een chatsessie met onze lezers:

Chat vanmiddag met gouverneur Reynders

Waarom willen wij CO2 neutraal worden? Wel CO2 is één van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde. Met andere woorden willen wij onze planeet leefbaar houden dan moeten er snel, serieuze inspanningen gebeuren om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen.

De provincie Limburg wil duidelijk een stap verder gaan dan Europa omdat wij geloven dat wij als groene regio hier een traditie èn een opdracht hebben om vooruit te lopen in deze strijd.

Als enige regio in de wereld een CO2 neutraal label kunnen voorleggen heeft daarenboven niet alleen ecologische voordelen maar is ook economisch interessant. Wij zijn ervan overtuigd dat wij hierdoor onze aantrekkingskracht op investeerders verhogen, jobs creëren en ons presenteren als innovatieve en vooruitstrevende regio.

Deze ambitie realiseren vergt zonder twijfel een engagement van ieder van ons. Iedereen moet bereid zijn om hieraan mee te werken, om zijn of haar levenswijze te veranderen. Om innovatief en creatief te worden. Om intelligent en duurzaam om te gaan met alles wat wij hebben. Een afwachtende houding aannemen is niet van toepassing. We moeten nu zelf onze verantwoordelijkheid opnemen. Ieder van ons kan morgen al aan de slag om schoner, eerlijker, natuurlijker en gezonder te gaan leven.

De provincie Limburg wil hierin het voortouw nemen.

Met het TACO2 plan heeft het provinciebestuur de hand aan de ploeg geslagen. Geruggensteund door een wetenschappelijke studie en met de hulp van Infrax, de Bond Beter Leefmilieu en Duurzaam Bouwen Limburg wil het provinciebestuur alle Limburgse gemeenten, bedrijven, organisaties, instellingen en de bevolking engageren en enthousiast maken om samen te werken aan deze duurzame verandering.

Zo is het de bedoeling om samen een klimaatplan op te stellen en van daaruit acties te ondernemen in alle sectoren, van energie over transport tot industrie en huishouden. Van landbouw en natuur, over handel en diensten. Met haalbare, betaalbare en meetbare maatregelen moeten concrete doelen gehaald worden die een maximale CO2 reductie realiseren, een optimalisatie van de energie-efficientie en een begin van zelfvoorziening nastreven.

Met dit ambitieus gemeenschappelijk Limburgse actieplan leveren wij niet alleen een fundamentele bijdrage in de strijd tegen de opwarming van de aarde, maar zetten wij door ons engagement tevens onze regio prominent op de wereldkaart als eerste regio die CO2 neutraal wil zijn in 2020. Wij scoren daardoor niet alleen als voorbeeldregio maar maken onze provincie meteen ook dubbel interessant om er te wonen en te investeren.

Optimisme is een morele plicht. Limburg zal morgen een welvarende, propere, groene en duurzame regio zijn die elke dag opnieuw haar bijdrage levert aan de strijd tegen de klimaatsverandering. En een duurzame provincie heeft vanzelfsprekend ook impact op onze eigen gezondheid. Wij gaan daarom samen voor een gezonde en CO2 neutrale provincie!

Herman Reynders Gouverneur

Meer over Herman Reynders