Fiscus gestart met versturen voorstellen van afrekening

De fiscus is gestart met het versturen van voorstellen van fiscale afrekening naar de 724.156 Belgen die zelf geen aangifte voor hun belastingen meer moeten indienen. Alleen wie niet akkoord is met de berekening moet nog reageren.

jvangeyte

Vorig jaar deed de fiscus al een test met 4.646 gepensioneerden, waarvan de fiscus dacht alle gegevens al zelf te hebben. Slechts in 3,5% van de gevallen diende achteraf nog een correctie te gebeuren. Het ging vooral om het melden van een handicap, de aangifte van persoonlijke sociale bijdragen, de aftrek voor energiebesparende investeringen en dienstencheques.

Dit jaar breidt de fiscus dit uit tot bijna 725.000 mensen. Het gaat om gepensioneerden, om begunstigden van werkloosheidsuitkeringen en om genieters van een ziekte- of invaliditeitsuitkering.

Staatssecretaris Bernard Clerfayt verwacht iets meer correcties te moeten doen omdat de doelgroep een pak ruimer is dan vorig jaar, maar al bij al moet het aantal nog meevallen. Zo zal de fiscus nu onder meer zelf al rekening houden met dienstencheques.

Wie dit jaar reageert en een aanpassing van zijn voorstel laat doen, zal volgend jaar opnieuw zelf eerst een aangifte moeten invullen. Hij wordt immers uit het systeem van het automatisch voorstel gehaald.

Clerfayt verwacht dat er nu een pak minder mensen hun aangifte zullen laten invullen door een belastingambtenaar. Van de bijna 725.000 die nu een voorstel van afrekening gaan krijgen liet meer dan een kwart zijn aangifte invullen door een ambtenaar van Financiën.

Het versturen van de voorstellen is nu van start gegaan. De fiscus verwacht de laatste voorstellen op 13 mei te kunnen versturen.

JVG