Groen licht voor uitbreiding bedrijventerrein

- Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Uitbreiding lokaal bedrijventerrein Begijnenbos’ werd door de gemeenteraad op 14 oktober 2010 al voorlopig aanvaard. Nu werd het definitief goedgekeurd.

fvranckx

Daarvoor kocht de gemeente een stuk landbouwgrond van 5 ha langs de Ambachtsstraat dat eigendom was van het OCMW van Sint-Truiden. De gemeente Nieuwerkerken betaalde 5,10 euro/m2. De landbouwers die deze grond in pacht hadden, krijgen een pachtvergoeding van de gemeente.

- De gemeenteraad keurde ook de tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan voor de periode 2008 - 2010 goed. Het huidige ‘sport-voorallen’- beleid startte in 2008 en loopt nog tot 2013. De overheid verplicht de gemeenten dit beleidsplan tussentijds te evalueren en de doelstellingen zonodig aan te passen.

“De belangrijkste wijziging in ons beleidsplan is dat twee doelstellingen geschrapt werden, namelijk het organiseren van een tweejaarlijkse sportbeurs en de aanleg van tennisvelden. Alle andere doelstellingen werden al verwezelijkt of behouden”, aldus schepen van sport Bart Germeys (sp.a/GBL).

De evaluatie van het beleidsplan werd gunstig geadviseerd door de sportraad, goedgekeurd door de gemeenteraad en kan nu ingediend worden bij BLOSO.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio