Winkelpersoneel vaker afwezig op het werk

Het ziekteverzuim bij winkelpersoneel ligt flink boven het Belgisch gemiddelde. In sommige maanden - vooral in de drukke periodes - loopt het verschil zelfs op tot een derde. Volgens loonberekenaar SD Worx heeft dat deels te maken met het gebrek aan engagement. En dat is dan weer het gevolg van het feit dat de werknemers in de distributie zich onderbetaald voelen.

jvangeyte

Van alle honderd Belgische werknemers waren er vorig jaar 2,42 met kort ziekteverzuim. Dat hield in dat ze minder dan een maand afwezig waren op het werk. In 2009 lag dit nog op 2,25.

In de distributiesector lag het met 3,07 echter een pak hoger, al kwamen ze van 3,13. Vooral werknemers tot 35 vertonen er een problematisch verzuimgedrag. In deze leeftijdsklasse werden verzuimpieken boven de 4% vastgesteld in de maand december en in de koopjesperiode van januari.

De kosten die hiertegenover staan voor de sector zijn groot. Voor een organisatie met 100 werknemers worden ze berekend op 81.578 euro per jaar.

SD Worx houdt hierbij rekening met gewaarborgd loon waar geen prestatie tegenover staat en met kwaliteitsverlies van het werk door de overnemende collega's.

Uit een engagementsonderzoek leert SD Worx dat veel winkelpersoneel het totale beloningspakket niet in verhouding vindt tot het takenpakket. Ander opvallend punt was dat heel weinig werknemers in de sector hun rechtstreeks leidinggevende ervaren als een goede coach.

JVG