Raad gaat jaarlijks feest organiseren

Het gemeentedecreet laat sinds het begin van deze legislatuur toe om de functies burgemeester en raadsvoorzitter te scheiden. De oppositie vroeg in de vorige gemeenteraad om de functie van gemeenteraadsvoorzitter toe te wijzen aan iemand van de oppositie. De meerderheid ging hier niet op in en verkoos CD&V-fractieleider Paul Dirickx.

fvranckx

Dirickx nam in de afgelopen weken contact op met de verschillende fractieleiders en hij formuleerde enkele voorstellen. Zo is er de wil om alle fractieleiders enkele dagen vóór de gemeenteraad samen de raad voor te bereiden. Dirickx hoopt dan de agenda en het verloop van de raad te bespreken zodat evidente punten snel afgehandeld kunnen worden.

Het idee om een vragenkwartiertje te houden na de raad werd al besproken. De bedoeling hiervan is om raadsleden de opmaak van uitgebreide dossiers te besparen en op informele wijze korte vragen te stellen met mogelijk korte antwoorden van de betrokken schepen.

Een bal van de burgemeester of schepenen is in Alken niet gangbaar. De voorzitter lanceerde daarom het idee om een jaarlijks “Feest van de Gemeenteraad” te organiseren . “De bedoeling is om een dag per jaar met alle raadsleden een feest te organiseren ten voordele van een goed doel in Alken.

De voorstellen werden goedgekeurd: 15 ja, 2 neen en 2 onthoudingen. JoCr


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio