Straatverlichting gaat 's nachts uit in Bilzen

In Bilzen gaan ze de straatverlichting 's nachts doven. Zo heeft de gemeenteraad beslist.

jdriessen

In augustus 2009 besloot het stadsbestuur de openbare verlichting in Hees en Schoonbeek gedeeltelijk te doven. Het ging om een proefproject gebaseerd op uiteenlopende redenen. Zo zijn er 's nachts weinig mensen op de been. Daarnaast is aangetoond dat een overvloedige openbare verlichting niet effectief werkt tegen inbrekers. Bovendien is de lichtvervuiling schadelijk voor het milieu en erg kostelijk. Het proefproject werd positief geëvalueerd. Het stadsbestuur ontving vrijwel geen noemenswaardige klachten van bewoners in Hees of Schoonbeek. Daarom keurde het schepencollege op 11 juni 2010 de uitbreiding van het project goed. Gisteren besliste de gemeenteraad om het project naar heel Bilzen uit te breiden.

De doving gebeurt om de andere paal, van middernacht tot 5 uur. Het project kan betaald worden met de kredieten uit de trekkingsrechten van de gemeente bij Infrax. De kosten bedragen 90.750 euro en betalen zich op vier jaar tijd terug. De jaarlijkse opbrengst van het verminderde elektriciteitsverbruik wordt geraamd op 25.000 euro.

Ergens klinkt het wel een tikkeltje eigenaardig: dat het doven van verlichting een aardige duit kost. Bij de Bilzense milieudienst geven ze uitleg: alles heeft te maken met de aanpassingswerken die moeten gebeuren om het doven van de lampen mogelijk te maken. Bij diezelfde milieudienst klinkt het trouwens geruststellend dat politie op voorhand gecontroleerd heeft waar de lampen zeker moeten blijven branden. Zoals op kruispunten, gevaarlijke bochten, enz.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio