Verwarring rond belastingverlaging voor inwoners zonder gft-container in Wellen

Op basis van het jongste gemeenteraadsverslag in de krant is er wat verwarring ontstaan rond de aangekondigde belastingverlaging. Het is niet zo dat gezinnen die op eer verklaren dat ze geen gft-container hebben, van een belastingverlaging kunnen genieten. Enkel wie een contract met een erkend huisvuilophaler én een bewijs van inlevering van een gft-container heeft, komt in aanmerking.

redactie

"In het verleden bestond al de mogelijkheid om een belastingvermindering te genieten indien men een contract met een erkend huisvuilophaler kon voorleggen aan het bestuur en op voorwaarde dat men geen gft-container had. Vanaf heden kan men met terugwerkende kracht van maximum 2 jaar genieten van deze maatregel. Hiertoe dienen de volgende documenten overgemaakt te worden: een contract met een erkend huisvuilophaler voor de betreffende jaren én een bewijs van inlevering van de gft-container of een verklaring op eer dat men in de betreffende periode geen gft-container heeft gehad", zegt het gemeentebestuur.

PaPa


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio