Onderzoek naar kanker bij 2.000 oudere patiënten

Zes van de zeven nieuwe kankerpatiënten in Limburg zijn ouder dan 50 en drie van de zeven ouder dan 70 jaar. Toch is er in het kankeronderzoek weinig aandacht voor oudere kankerpatiënten. Daar komt nu verandering in.

De universiteiten van Hasselt, Maastricht en Leuven zijn namelijk gestart met een grootschalig onderzoek over kanker bij ouderen. De onderzoekers richten hun aandacht op oudere patiënten (70 jaar) die een eerste diagnose hebben van borst-, darm- of longkanker.

In totaal gaan 2.000 patiënten deelnemen aan het project ‘Klimop’ (Kanker bij Limburgse ouderen project). Gisteravond is aan de Uhasselt het officiële startschot gegeven.

“We willen een beter inzicht krijgen in het welzijn van oudere kankerpatiënten”, zegt onderzoekster Katherine Nelissen (UHasselt).

“We zijn al een tijdje bezig met het verzamelen van bloedstalen, terwijl Leuven het psychosociale onderzoek uitvoert door interviews met de patiënten. Met de resultaten kunnen we bestaande therapieën aanpassen. Ouderen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor depressies en we gaan na of bepaalde behandelingen depressies of het eenzaamheidsgevoel versterken.”

Het is nog altijd niet duidelijk waarom er zoveel mensen op oudere leeftijd kanker krijgen.

“Er zijn studies die beweren dat het immuunsysteem niet meer optimaal werkt als men ouder wordt. Het kan ook zijn dat de kansen op kanker verhogen omdat men langer blootgesteld is aan eventuele oncogenen die mutaties kunnen veroorzaken. Kanker kan ook genetisch bepaald zijn. Heel juist weten we het dus niet omdat het onderzoek daarover niet eenduidig is.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio