Integratiesector vreest banenverlies door hervorming Bourgeois

De Limburgse integratiesector maakt zich ernstige zorgen over zijn toekomst. Na de interne staatshervorming die minister Geert Bourgeois (N-VA) op dit moment doorvoert, mogen de provincies zich niet of nauwelijks nog bemoeien met het integratiebeleid. “En dat is een echte bedreiding voor de sector, want een verlies van de provinciale steun zou nefast zijn voor onze werking”, zegt Hassan Amaghlaou van de Limburgse Integratieraad.

Op dit moment zijn in Limburg drie aparte vzw’s actief op het vlak van integratie: het Provinciaal Integratiecentrum, het Huis van het Nederlands en het Onthaalbureau. In de andere provincies is de situatie vergelijkbaar.

“Over heel Vlaanderen gaat het over 30 vzw’s die allemaal geld krijgen uit het budget van 50 miljoen euro dat Vlaanderen voorziet voor integratie. Aan die versnippering willen we iets doen”, zegt Mark Andries, kabinetschef van minister Bourgeois.

“Na de hervorming zouden er nog 8 vzw’s moeten overblijven: één voor elke provincie plus één voor Antwerpen, Brussel en Gent. Op die manier kunnen we het administratieve werk verkleinen en het integratiebeleid ook beter sturen.”

Eenheidsworst

De drie Limburgse vzw’s omvormen tot één entiteit, ziet de Limburgse Integratieraad niet zitten. “Daardoor maak je eenheidsworst van de verschillende domeinen waarop wij actief zijn”, zegt Hassan Amaghlaou.

“De drie vzw’s werken nu apart aan een bepaald segment van het integratiebeleid, zoals juridische bijstand of taallessen. Een eenvormig beleid voor de drie uitwerken, lijkt ons daarom onhaalbaar.”

De Integratieraad vreest bovendien dat het verlies van het provinciegeld ook direct zou zorgen voor banenverlies. “Op dit moment betaalt de provincie 9 voltijdse banen”, zegt Amaghlaou.

“Als we die mensen en de werkingsmiddelen verliezen, zullen we ook een groot deel van onze activiteiten moeten afbouwen of zelfs helemaal stopzetten. Denk bijvoorbeeld aan de juridische dienst.”

Volgens Andries zal het zo’n vaart niet lopen. “In het witboek staat duidelijk dat als de provincie bepaalde activiteiten moet stopzetten, die gecompenseerd moeten worden door de Vlaamse overheid of de gemeenten. Dit is dus geenszins een besparingsronde.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio