Gingelom wil komst vliegveld verhinderen

Nadat er maandag in Berloz massaal was geprotesteerd tegen het geplande ULM-vliegveld, trokken de tegenstanders gisterenavond naar het gemeentehuis van Gingelom waar net het college van burgemeester en schepenen vergaderde. Dat sprak zich unaniem uit tegen het project.

“Wij zijn om meerdere redenen gekant tegen een vliegveld op die plek en daarom hebben we zelf een bezwaarschrift ingediend”, zei burgemeester Moyaerts.

“Naast de al aangehaalde visuele en geluidshinder, milieuschade, schending van rust en privacy en verstoring van de akkerfauna, zijn wij ook erg bezorgd om beschadiging van het weidse landschap: dat is namelijk een parameter waarmee het Gemeentefonds rekening houdt bij onze dotatie.

Bovendien moet dan het drukbezochte fietsroutenetwerk worden verlegd. En je bent ook nooit zeker hoe zo’n project evolueert in de toekomst: de bouw toelaten is de deur openzetten voor meer.”

Gezond verstand

Moyaerts benadrukte ook dat er nu enkel een princiepsaanvraag lopende is, wat we in Vlaanderen een ‘stedenbouwkundig attest’ noemen, en er dus nog niets definitief is. “In ieder geval zullen we er alles aan doen om het plan tegen te houden”, verzekerde hij.

“Morgen neem ik contact op met mijn collega van Berloz om te proberen hem tot andere inzichten te brengen. Pas wanneer het gezond verstand niet zou zegevieren en er een definitieve aanvraag komt, zullen we alle juridische middelen aanwenden om dit plan te verhinderen.”

Net dinsdag gebeurde er in buurgemeente Borgworm een tragisch ongeval waarbij 2 piloten om het leven kwamen. Dat ging niet om een ULM, maar het was wel olie op het vuur in het betoog van de tegenstanders.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio