Geen extra woonwijken in Godsheide en Sint-Jansheide

Er komen geen extra woonwijken in Hasselt meer. De stad roept de op stapel staande ontwikkelingen in Godsheide en Sint-Jansheide, waar bouwpromotoren al jaren gronden opkochten, een halt toe.

frvanckx

Toch is er volgens het stadsbestuur nog ruimte genoeg voor promotoren om te bouwen. Zo is er nog plaats voor 2.200 woongelegenheden in de stationsomgeving, Blauwe Boulevard, Cederpark, Ekkelgarden en Tommelen. Dat zullen wel hoofdzakelijk appartementen zijn.

Hasselt gaat daarmee in tegen de Vlaamse vraag om tegen 2022 9.000 bijkomende woningen in de stad te voorzien. Toenmalig burgemeester Reynders ontwikkelde grote plannen voor nieuwe verkavelingen in de stadsrand maar het huidige bestuur veegt daar nu sommige ontwikkelingen van de baan. Verkeershinder en te weinig basisinfrastructuur heten het grootste probleem te zijn.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio