Contractueel personeel krijgt 1% pensioentoelage

Francis Croes

De gemeenteraad heeft op haar laatste vergadering een aanvullende pensioentoelage goedgekeurd van 1% van het pensioengevend jaarloon. Camille Cuyx CD&V vroeg 3% en verwees hierbij naar het advies van de vakbonden.

De meerderheidscoalitie van Open VLD en sp.a ging echter niet op deze vraag in.

Schepen Nathalie Lafosse Open VLD verwees hierbij naar het noodzakelijk budgettair evenwicht binnen de gemeentelijke begroting.

Francis Croes


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio