Cassatie geeft Clottemans over de hele lijn ongelijk

Het Hof van Cassatie heeft het beroep van Els Clottemans verworpen omdat ze haar Cassatieverzoek te laat heeft ingediend. Daarmee is haar straf van dertig jaar cel voor de parachutemoord definitief.

ssimons

Clottemans kreeg op 21 oktober van de Tongerse assisenjury een gevangenisstraf van dertig jaar voor de parachutemoord op Els Van Doren. Zowel Clottemans als Van Doren hadden een affaire met de Nederlander Marcel Somers. Clottemans had de feiten echter nooit bekend en er was ook geen materieel bewijs tegen haar.

Clottemans ging in Cassatie. Ze vond dat haar veroordeling hoofdzakelijk steunde op haar verklaringen tijdens de verhoren door de politie. En die waren afgelegd zonder dat er een advocaat bij was om haar te helpen. Dat mag niet meer van de Salduzrechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Te laat

Cassatie verklaart haar verzoek onontvankelijk omdat Clottemans te laat Cassatieberoep aantekende tegen het arrest dat haar schuldig verklaarde. Dat moest binnen de 15 dagen na de einduitspraak gebeuren, maar het gebeurde pas op 21 januari 2011. Clottemans heeft wel op tijd vanuit de gevangenis van Hasselt Cassatieberoep aangetekend tegen het arrest dat haar veroordeelde tot 30 jaar cel. Maar niet tegen het arrest dat haar schuldig verklaarde.

De advocaat van Clottemans, Mr. Raf Verstraeten, had betoogd dat het om een materiële vergissing ging, maar Cassatie achtte dat niet bewezen. "De akte van cassatieberoep is heel duidelijk, ze is alleen gericht tegen het arrest dat de straf oplegt", klinkt het.

Volgens het Hof is er ook geen sprake van overmacht. "De voorzitter van het assisenhof had Clottemans duidelijk gezegd dat ze binnen de vijftien dagen in Cassatie moest gaan. Ze had bovendien twee raadslieden om haar te helpen. Eén van hen tekende nog cassatieberoep aan tegen het arrest dat de slachtoffers een schadevergoeding toekende op 4 november 2010. Toen was het ook nog altijd mogelijk om in cassatie te gaan tegen haar veroordeling zelf, maar dat gebeurde niet."

Het Hof voegde er nog aan toe dat Clottemans' klacht dat ze geen bijstand kreeg van een advocaat tijdens haar verhoren, door haar advocaat had moeten worden aangekaart net voor de assisenzaak in Tongeren begon. Dat gebeurde niet. Clottemans kwam pas op het Hof van Cassatie zelf met dit argument voor de pinnen. En ook dat is te laat. Daarom heeft het ook geen zin om de zaak nog eens voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof, zoals Mr. Verstraeten had gevraagd, want een arrest van dit Hof zou nooit tot gevolg kunnen hebben dat iets aan het arrest dat Clottemans schuldig verklaarde zou worden veranderd.

Kortom: Clottemans krijgt over de hele lijn ongelijk. Haar advocaat had eerder al aangekondigd dat hij de zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg zal brengen.

Meer over gerechtelijke dwalingen en de parachutemoord vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Meer over Parachutemoord