Doofgeboren baby's kunnen spraakachterstand inhalen met implantaat

Baby's met ernstig gehoorverlies hebben het moeilijk om hun spraak te ontwikkelen en lopen op heel jonge leeftijd al achterstand op. Een implantaat kan die achterstand echter beperken, blijkt uit een onderzoek van Inge Molemans (Universiteit Antwerpen).

ssimons

"Eigenlijk komt de belangrijkste periode van de spraakklankontwikkeling vóór de eerste echte woordjes, wanneer baby's onverstaanbare klanken en hun typische gebrabbel produceren", legt Molemans uit. Dan al is er bij kinderen met ernstig gehoorverlies een merkbare achterstand ten opzichte van hun horende leeftijdsgenootjes. "Ze brabbelen niet op elf maanden en gebruiken kortere en minder complexe uitingen."

Cochleair implant

Om doofgeboren baby's ook toegang tot geluid te geven, krijgen ze vaak een cochleair implant: een elektronisch hoorapparaat dat het gehoor gedeeltelijk herstelt. Maar is zo'n implantaat genoeg opdat de baby - die nog niet kan spreken - ook gesproken taal zou ontwikkelen?

Uit de vergelijking van klankontwikkelingen bij horende en doofgeboren baby's met een implantaat bleek dat de achterstand in de brabbelfase wel blijft bestaan, maar dat al na enkele maanden met het implantaat jonge peuters hun achterstand in hoog tempo inhalen. "Op tweejarige leeftijd is het verschil met kinderen zonder gehoorproblemen bijna volledig verdwenen", aldus Molemans.

Foto Photonews