Fortis Foudation wordt ontbonden

Fortis Foundation Belgium stopt ermee. Er komen twee andere stichtingen in de plaats.

jvangeyte

Fortis Foundation werd opgericht in de hoogdagen van Fortis. De stichting bundelde het sociaal engagement van de hele organisatie en steunde intussen tientallen projecten rond onder meer kansarmoede en gehandicaptenzorg in ons land. Na de Koning Boudewijnstichting en Cera was het een van de grootste mecenassen.

Door het uiteenvallen van Fortis wordt nu ook Fortis Foundation ontbonden. Maar dat betekent niet dat alle engagementen wegvallen. De verzekeringstak van het vroegere Fortis zit nu bij Ageas en heeft met AG Insurance Solidarity een eigen sociale organisatie. De banktak van het vroegere Fortis kwam bij BNP Paribas terecht en die heeft met BNP Paribas Fortis Foundation een eigen stichting.

JVG