Met klimmen der jaren worden autisten socialer

Autisten worden socialer naarmate ze ouder worden. Uit onderzoek blijkt dat de delen van de hersenen die nodig zijn voor sociaal gedrag, o.a. de spiegelneuronen, zich bij autisten trager ontwikkelen dan bij mensen zonder autisme. Rond hun dertigste functioneren de dielen van de hersenen op normaal niveau, waardoor de autisten meer vrienden krijgen en sociaal actiever worden.

ibroeksteeg

Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen dat maandag werd gepubliceerd in Biological Psychiatry.

Spiegelneuronen zijn zenuwcellen die ervoor zorgen dat mensen de emoties van anderen kunnen begrijpen, door het gedrag te imiteren of te 'spiegelen'. De neuronen zorgen ervoor dat sociaal gedrag geïmiteerd wordt, waardoor wordt meegevoeld met anderen en de hersenactiviteit gestimuleerd wordt. Bij autistische kinderen wordt sociaal gedrag, zoals bijvoorbeeld een glimlach, niet gespiegeld. Het blijkt ook dat er bij autistische kinderen nauwelijks hersenactiviteit te zien is in het gebied van de spiegelneuronen.

Door dat gebrek aan hersenactiviteit werd tot nu toe altijd aangenomen dat autisten moeite hebben zich in anderen te verplaatsen omdat hun spiegelsysteem niet functioneert. Dit onderzoek toont echter aan dat het systeem enkel vertraagd is, maar niet kapot. Het blijkt namelijk dat de spiegelneuronen van veertigjarige autisten beter functioneren dan die van een niet-autistische leeftijdsgenoten, bij wie in de loop van het leven de activiteit van de spiegelneuronen enkel daalt.

Filmpjes

Voor het onderzoek werden 21 autistische mannen met een normale intelligentie vergeleken met 'normale' mannen. Ze kregen filmpjes te zien van verschillende emoties, waarbij hun hersenactiviteit werd gemeten. Hoe ouder de autisten, hoe actiever hun spiegelneuronen. Ook bleek uit vragenlijsten dat hun gedrag steeds socialer werd.

De resultaten van het onderzoek stemmen hoopvol. Een volgende stap is het onderzoeken of de ontwikkeling van spiegelneuronen versneld kan worden door magnetische stimulatie.

Beeld: Photonews