Logopedie voor kinderen steeds meer in trek bij ouders en scholen

In twaalf jaar tijd is het aantal terugbetalingen voor logopedie met maar liefst 43,8 procent gestegen. Verschillende scholen laten kleuters systematisch screenen terwijl ook ouders steeds meer naar de logopedist lopen.

drombouts

In 1998 deed de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) 2.697.904 terugbetalingen voor logopedie. Vorig jaar bedroeg dat aantal al 3.880.703, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Het bedrag steeg van 46,6 miljoen in 2004 naar 70 miljoen euro vorig jaar.

"In sommige scholen passeert de logopediebus die in één klap alle kinderen screent", vertelt Stefan Grielens van de koepel van vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in een krant van De Persgroep.

"Elders bieden individuele logopedisten zich aan om diagnoses te stellen. Op zich is het goed dat problemen snel gedetecteerd worden, maar er is wel een probleem wanneer de screening gebeurt door dezelfde persoon die achteraf de behandeling geeft."

Foto Photonews