Hemelspark verbouwd tot speelbos

- Het ontwerp en de kostenraming voor het aanleggen van een bufferbekken in Guigoven tussen de Hennesteeg en de Tulpenlaan, is principieel goedgekeurd. De werken worden geraamd op ruim 266.000 euro.

De tussenkomst van de gemeente bedraagt circa 53.000 euro (20%). Bedoeling is om de lager gelegen woonwijk te behoeden voor water- en modderoverlast. Camille Cuyx (CD&V) stelde dat de ontwerpkosten ten bate van het studiebureau ten onrechte door de gemeente worden betaald en dat ze ten laste van het ruilverkavelingscomité moesten zijn.

- Ook het voorstel tot afbraak van de gebouwen en constructies van het Hemelspark werd goedgekeurd. De gemeentelijke tussenkomst in deze werken bedraagt nagenoeg 31.000 euro (30%). Hierdoor wordt het vroegere exotische vogelpark, tussen Tongersesteenweg en de N76 Opeindestraat volledig gesaneerd en uitgebouwd tot een natuureducatief speelbos.

Bij de verdere uitwerking van dit natuureducatief bos gaan de VLM en de gemeente een breed overleg organiseren met de scholen, de jeugdraad, de huidige beheerder en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

Camille Cuyx (CD&V )vroeg een uitbreiding van het gebied richting vallei Wintershoven. De burgemeester wil de zaak aankaarten bij het ruilverkavelingscomité.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio