Ook in Berloz protest tegen ULM-vliegveld

De gemoederen raakten maandagavond danig verhit op het gemeentehuis van Berloz, waar tussen 16 en 17 uur nog verzet kon worden aangetekend tegen het ULM-vliegveld dat gepland is op de grens met Gingelom. Een honderdtal inwoners van Gingelom en Berloz kwamen hun ongenoegen uiten en een bezwaarschrift indienen.

De emoties liepen hoog op en het ging er bij momenten rumoerig aan toe in de in allerijl ontruimde trouwzaal, waar burgemeester Michel Jadoul en twee ambtenaren probeerden de demonstranten te woord te staan.

Die vrezen vooral de teloorgang van het landschap en het landelijk karakter, schade aan de natuur, geluidsoverlast en schending van de rust en de privacy door de komst van de ULModroom. Verder zijn ze ook niet te spreken over het gebrek aan informatie vanwege het gemeentebestuur.

“Niet definitief”

“Dit openbaar onderzoek behelst enkel een voorlopig stedenbouwkundig advies, en is dus niet definitief”, legde de burgemeester uit.

“De Waalse wetgeving geeft het gemeentebestuur de bevoegdheid om aan een agrarisch gebied een recreatief karakter toe te kennen, als het gaat om activiteiten in open lucht, zoals ULM-vliegen. We zijn verplicht om elke aanvraag die we krijgen te behandelen en zullen dat hier ook doen.

Wanneer de aanvrager nadien een definitieve procedure opstart zullen we ten gepaste tijde iedereen informeren.”

Belangenvermenging

Het debat escaleerde toen de burgemeester niet wilde zeggen of hij nu voor of tegen het vliegveld was. Hij kreeg het verwijt dit openbaar onderzoek stil te hebben willen houden omdat hij betrokken partij zou zijn. Ook het woord belangenvermenging was nooit ver weg.

De eigenaar van de 11 ha grond waarop het vliegveld zou komen, is namelijk de neef van de burgemeester. De man zou dit gebied voor een periode van 27 jaar kunnen verhuren aan 3.000 euro per hectare en per jaar.

Ook de notaris die bij de deal betrokken is, is een neef van de burgemeester. “Ik zal me bij de stemming in het college onthouden om alle schijn van partijdigheid weg te nemen”, reageerde Jadoul daarop.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio