Godsdienst niet meer verplicht in lerarenopleiding

Studenten die in een katholieke hogeschool de lerarenopleiding kleuter- of lager onderwijs volgen, zullen niet langer verplicht worden om het vak rooms-katholieke godsdienst te volgen. Ze kunnen ook kiezen voor ‘vensters op godsdienst’. Ze zullen dan wel geen godsdienst mogen geven in de klas.

ikerremans

Lessius Antwerpen & Mechelen voert deze nieuwe maatregel volgend academiejaar al in voor zijn lerarenopleiding lager onderwijs. De katholieke hogeschool Sint-Lieven in Aalst doet dat voor de lerarenopleiding kleuteronderwijs. De twee initiatieven kaderen in een dubbel pilootproject rond godsdienstlessen in het basisonderwijs. Wellicht nemen later ook andere katholieke hogescholen deze maatregel over.

“We zijn als katholieke hogeschool al een aantal jaren bezig met de vraag wat we moeten doen met studenten van niet-katholieke oorsprong en niet-gelovige studenten”, zegt Anne Verhoeven, opleidingshoofd bachelor in het lager onderwijs aan Lessius.

“Zij worden nu verplicht om het vak rooms-katholieke godsdienst te volgen, maar later kunnen ze er niets mee doen. Want wie niet gedoopt is, kan geen mandaat krijgen van de inspectie rooms-katholieke godsdienst en zonder mandaat mag je als leerkracht lager onderwijs geen godsdienst geven. Op dit ogenblik is één op de tien van onze eerstejaars niet gedoopt.”

SD