Belastingverlaging voor inwoners zonder gft-container

Het elektriciteitsnet in sporthal De Bloken wordt vernieuwd. De opdracht werd toegewezen aan de firma Electro Nelissen voor de som (afgerond) van 8.600 euro, btw inclusief.

fvranckx

“De verlichting en bedrading zijn verouderd en de schema’s zijn niet meer aangepast”, aldus schepen Vanschoenwinkel. Volgens Johan Cabergs (sp.a-ROB)) moet bij elke uitbreiding de installatie gekeurd worden. Verloren schema’s kunnen bij de keuringscommissie worden opgevraagd.”

- Meerderheid tegen oppositie gaf de raad zijn goedkeuring aan een belastingverlaging voor het ophalen van het huisvuil bij gezinnen die geen gft-container (meer) hebben, of een contract bezitten van een erkend huisvuilophaler. Voor de gft-container is een bewijs van inlevering nodig of een verklaring op eer, dat de belastingplichtige geen container bezit.

De belastingverlaging geldt met terugwerkende kracht voor de dienstjaren 2009, 2010 en 2011 en varieert van 61 tot 95 euro al naargelang de grootte van het gezin. Benny Maes (sp.a-ROB) heeft zo zijn bedenkingen bij het reglement.

“Een verklaring op eer? Waar begint en waar eindigt dat? Het zet de weg open voor misbruiken, en dat met terugwerkende kracht, dat kan toch niet.” “Indien het reglement in het voordeel is van de belastingplichtige, dan wel”, repliceerde schepen Bosmans (CD&V).

- De raad keurde met één onthouding het advies van het sportbeleidsplan goed om één keer per jaar sporthal De Bloken kosteloos ter beschikking te stellen van de Wellense scholen voor hun sportdag. “Dit hebben wij vorig jaar al voorgesteld, maar toen werd het afgeketst”, stelde raadslid Chris Ramaekers (sp.a-ROB).


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio