Belgische spaarder heeft geen idee wat er met spaargeld gebeurt

Slechts de helft van de Belgen weet dat zijn spaargeld niet in de kluis van zijn bank blijft liggen. Dat blijkt uit een online onderzoek van 'Fé. soul communication & research' bij 1.050 Belgische spaarders in opdracht van Triodos Bank.

ssimons

Vier op de vijf Belgische spaarders (79%) hebben geen idee of hun spaargeld al dan niet wapenindustrie financiert. Twee op de drie (57%) weten evenmin of hun spaargeld op de beurs geïnvesteerd wordt.

Nauwelijks één op de vijf is van mening dat de bank hem informeert over hetgeen er met zijn spaargeld gebeurt. Daarenboven kan bijna de helft (43%) niet zeggen of hij een goede rente krijgt in vergelijking met andere banken. Er is een duidelijk gebrek aan kennis en informatie.

Nochtans wil de Belg graag concrete informatie over zijn spaargeld. Men wil in de eerste plaats weten wat de opbrengst is, zowel exact (69% van de respondenten, meerdere antwoorden mogelijk) als relatief in vergelijking met de andere banken (57%). Een derde van de Belgen (34%) wil ook dat de bank duidelijk aangeeft wat ze precies doet met zijn spaargeld. Daarbij wil 28% ook weten welke concrete projecten zijn bank financiert. 14% vindt dit soort informatie niet nodig.

Van bank veranderen

Gevraagd naar de top drie redenen om van bank te veranderen blijkt een goede of slechte bankservice doorslaggevend: 51% geeft aan van bank te veranderen indien de service te wensen overlaat. Maar ook andere overwegingen zijn van belang: 34% verandert als ze te weten komen dat hun bank minder rente geeft dan andere banken, 31% als ze te weten komen dat hun spaarbank wapenproductie financiert, 20% indien hun vertrouwde kantoor gaat sluiten en 19% als hun bank investeert in milieuvervuilende projecten.

Dat men zijn spaargeld heeft staan bij een bepaalde bank is vooral het gevolg van een gewoonte of gemak: men heeft er ook een zichtrekening (58%, maximum 3 antwoorden mogelijk), het spaargeld staat daar al jaren (33%), het kantoor is in de buurt (24%) of de ouders zijn/waren er klant. Slechts 16% spaart bij zijn huidige bank omwille van de rente.

Foto Photonews